Фильтрлер
Жокко чыгаруу
Окуянын категориясы
көрсөтүлдү
Бардык категориялар
Физический характер
Денеге байланыштуу(26)
Нефизический характер
Денеге байланышсыз(5)
Дискриминация
Басынтуу(17)
COVID-19
COVID-19(10)
Аймактар
Бардык аймактар
Бишкек шаары (27)
Жалал-Абад областы (3)
Нарын областы (1)
Чүй облусу (9)
Москва (4)
Ысык-Көл облусу (7)
Жыл
Бардык
Кабыл алуу жана жабуу
Фильтрлер

Ксенофобия, сыбырсыздык жана басынтуу

Категория
Окуялар
Ичи
0
Окуяларга жазылуу
Маанилүү окуялардан калбашыңыз үчүн жазылууңузду сунуштайбыз
Бул сайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Mедиатехнологиялар мектебинин жоопкерчилигинде болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.
Бул веб-сайтта жарыяланган бардык материалдар автордук укук менен корголгон. Кайра басуу үчүн булакты көрсөтүү жана mapincidents.kg сайтына шилтеме кылуу керек
2013 - 2024 © Тынчтыкты орнотуу мектеби
Privacy policy