Долбоор жөнүндө

Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби
Кыргызстандагы сабырсыздык жана басынтуунун картасы ачык маалыматтардын ресурсу, кырдаалдарды талдоо жана маалыматты жыйноо үчүн каражат болуп эсептелет. Ресурс Тынчтыкты орнотуу мектебинин жана КРда тең укуктуулук үчүн Коалициясынын эксперттери документтештирген гана факттарды чагылдырат. Көптөгөн окуялар ар түрдүү себептердин айынан белгисиз болуп калууда. Биз сабырсыздык жана басынтуу болгон окуяларды билгендер “окуялар жөнүндө маалымдаңыз” деген форманы толтуруунун жардамы менен маалыматтарды кабарлоого жана жек көрүүнү жеңүүгө салымын кошот деп ишенебиз.
Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектеби – медианы өнүктүрүүнү, коом менен байланышууну, сөз эркиндигин жайылтууну, медиадагы кастык тили жана басмырлоо менен күрөшүүнү максат кылган уюм. КР Теңчилик үчүн коалициясы – адам укуктары жаатында аракеттешүүну жана кызматташууну, Кыргызстандагы басынтуунун бардык формаларына жана тең укуктуулук үчүн каршы күрөшүүнү максат кылган бир катар юридикалык жана физикалык тараптарды камтыган расмий эмес бирикме.

Байланышуу

Кайтарым байланыш

Байланыш дарегиңизди жазыңыз. Сиз менен байланышабыз
Бул сайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Mедиатехнологиялар мектебинин жоопкерчилигинде болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.
Бул веб-сайтта жарыяланган бардык материалдар автордук укук менен корголгон. Кайра басуу үчүн булакты көрсөтүү жана mapincidents.kg сайтына шилтеме кылуу керек
2013 - 2024 © Тынчтыкты орнотуу мектеби
Privacy policy