Глоссарий

Мында конфликтке сезимтал маселелер боюнча терминдер чогултулган. Туура келген так речтик айкаштарды пайдалануу дискуссиянын маданиятын жогорулатканга жардам берет жана коомдогу каршылашуу боюнча чараларды күчтөндүргөнгө мүмкүнчүлүк берет.
Бул глоссарий мурда түзүлгөн жана Тынчтыкты орнотуу жана медиатехнологиялар мектебинин үзгүлтүксүз толукталып турган глоссарийинин негизинде түзүлдү
Бул сайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Mедиатехнологиялар мектебинин жоопкерчилигинде болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.
Бул веб-сайтта жарыяланган бардык материалдар автордук укук менен корголгон. Кайра басуу үчүн булакты көрсөтүү жана mapincidents.kg сайтына шилтеме кылуу керек
2013 - 2024 © Тынчтыкты орнотуу мектеби
Privacy policy