Бизди колдоңуздар!

Сиз басынтуунун бардык түрү менен күрөшүүгө кайрымдуулук кыла аласыз!
Аялуу топторго акча, гуманитардык, медициналык жагынан жардам көрсөтүү, жек көрүүгө каршы иш-чараларды колдоо, тең укуктуулукту жайылтуу үчүн маалыматтык кампанияларды, тренингдерди, ачык лекцияларды, дискуссияларды жана жолугушууларды колдоо
Кайрымдуулук кылган демөөрчүлөр боюнча маалыматтар жана жардамдарды пайдалануу жөнүндө отчет ушул веб-ресурста жарыяланган.

Кайрымдуулук кылуу үчүн биз менен байланышыңыз

Бул сайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Mедиатехнологиялар мектебинин жоопкерчилигинде болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.
Бул веб-сайтта жарыяланган бардык материалдар автордук укук менен корголгон. Кайра басуу үчүн булакты көрсөтүү жана mapincidents.kg сайтына шилтеме кылуу керек
2013 - 2024 © Тынчтыкты орнотуу мектеби
Privacy policy