Статистика

Бул бөлүмдө документтештирилген окуялардын жалпы саны келтирилген
Invalid Date-жылдан Invalid Date-жылга чейинки аралыкта катталган курмандыктар
Бүт маалда
1 жыл
6 ай
Жыл башынан
Категориялар боюнча
Катталган физикалык жана физикалык эмес мүнөздөгү жана онлайн окуялардын документтештирилген саны жана ошондой эле социалдык-аялуу топторду/азчылыктарды басынтуулар, анын ичинде пандемия маалындагы басынтуулар боюнча маалыматтар.
Категория
Окуялар
Ичи
0
Аймак боюнча
Бул бөлүм Кыргызстандын шаарлары жана облустарына бөлө келгендеги документтештирилген окуялардын жалпы санын көрсөтөт.
Жылдар боюнча
Документтештирилген окуялардын жылдар боюнча бөлүштүрүлгөндөгү жалпы саны.
Бул сайт Европа Биримдигинин каржылык колдоосу менен даярдалды. Бул сайтта болгон басылманын мазмуну Борбор Азиядагы Тынчтыкты орнотуу жана Mедиатехнологиялар мектебинин жоопкерчилигинде болуп саналат жана Европа Биримдигинин көз карашын чагылдырбайт.
Бул веб-сайтта жарыяланган бардык материалдар автордук укук менен корголгон. Кайра басуу үчүн булакты көрсөтүү жана mapincidents.kg сайтына шилтеме кылуу керек
2013 - 2024 © Тынчтыкты орнотуу мектеби
Privacy policy